Aastavahetusega seonduvad muudatused

Uue majandusaasta avamine:

Kui tuleb viga “Kuupäev ei vasta ühelegi majandusaastale”, tuleks Müük- Majandusaastad all lisada uus majandusaasta. Vajutage Ctrl+N uue lisamiseks, kood nt 2018 ja majandusaasta periood nt algus 01.01.2018 ja lõpp 31.12.2018, linnuke Aktiivne, Salvestada.

Müügiarvete nummerdamine:

Uuel majandusaastal Profit alustab müügiarvete nummerdamist numbrist 1. Kui esimene arve salvestada numbriga nt 20000, nummerdab programm arveid edasi 20001, 20002 jne.

Kes kasutavad Objekte ja on igale Objektile oma numbriseeria määranud, palume need üle vaadata ja vajadusel muuta menüüs Müük- Objektid.

Profit Palgas maksumuudatused 2018.a:

Suurimad muudatused 2018.a 
Seadistused Profit Palk programmis
Seadistused kui väljamaks tasudel samal kuul
Seadistused kui väljamaks tasudel järgmisel kuul
Kui puhkusetasu soovitakse samal kuul

 

Kassa orderite nummerdamine:

Kui soovite uuel aastal alustada kassa sissetulekute ja väljaminekute orderite nummerdamist 1-st, siis tuleks Finants- Kannete tüübid, muuta kande tüüpidel KS “Kassa sisse” ja KV “Kassa välja” Järgmise orderi number 1-ks.

Lao dokumentide numbriseeriad:

Lao dokumentide nummerdamiseks tuleks pikendada olemasolevate numbriseeriate “Lõpu kuupäeva” või luua uued numbriseeriad. Seda saate teha menüüs Ladu – Numbriseeriad.

Näiteks: kui lao väljamineku saatelehtede numbriseeriat 2018.a ei ole, annab programm müügiarve salvestamisel vea: “Saatelehe loomine ebaõnnestus: Lao väljaminekute numbriseeria ei leitud!”