Töökatkestused

Valides menüüs Palk / Töökatkestused, avaneb vastav register, kus saab katkestusi reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Topelt klõpsuga saab konkreetset töökatkestust otsida. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav töökatkestuse numbri, nime või tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3.

tookatkestused

Uue töökatkestuse sisestamisel tuleb täita järgmised väljad:

  • number – võimalik iga kord ise sisestada, kuid programm nummerdab ka ise automaatselt. Kahte ühesuguse numbriga töökatkestust ei saa salvestada;
  • tööleping – tuleb valida töölepingute andmebaasist vastav töötaja;
  • töö tüüp – tuleb valida töökatkestuse tüüpide andmebaasist, vajutades F5, sobiva tüübi puudumisel saab selle kohe juurde lisada läbi valiku Uus. Näiteks KP – korraline puhkus ja PKOMP – lepingu lõpetamisel makstav hüvitis kasutamata puhkusepäevade eest;
  • dokument – dokumendi number, mille alusel katkestus registreeritakse;
  • periood – tuleb valida kuupäevad, millal töökatkestus algab ja lõpeb. Puhkusetasu kompensatsiooni puhul määrata lepingu lõppemise kuupäev;
  • pikkus – mitu päeva töökatkestus kestab. Korralisepuhkuse ja puhkusekompensatsiooni puhul programm automaatselt pakub kasutamata puhkuse päevi (töölepingus leheküljel Puhkuse arvestuses peavad olema sisestatud puhkusepäevade arv ja kasutamata puhkuse jääk), mida saab ka muuta;
  • puhkuse andmed – avaneb tabel kuue kuu andmetega, kus saab ise palga summasid ja päevade arvu muuta (kalendaarsetest päevadest on maha arvatud rahvuspüha ja riigipühad, samuti töökatkestused, millede tüübil oli valitud Katkestus arvatakse päevatasust maha);
  • kuude jaotus – näitab ära töökatkestuse jaotuse kuude lõikes kalendripäevades, katkestuse tööpäevade ja riigipühade arvu, katkestuse alguse ja lõpu;
  • lisainfo – saab sisestada mitmesugust lisainfot töökatkestuse kohta;

Töökatkestusi sisestades on oluline kontrollida akna all servas pakutavat arvestuskuud, et töökatkestus sisestataks õigesse arvestuskuusse. Kuna antud näite puhul oli töökatkestus septembrikuus, siis valime ka arvestuse kuuks akna alumises servas september 2016.

tookatkestus1

Kirjaklambril klõpsates saab avada töökatkestusega seotud faile.

Töökatkestuse parandamiseks ja kustutamiseks peab palgaarvestuste kinnitused maha võtma.