Aastavahetusega seonduvad muudatused

Uue majandusaasta avamine:

Kui tuleb viga “Kuupäev ei vasta ühelegi majandusaastale”, tuleks Müük- Majandusaastad all lisada uus majandusaasta. Vajutage Ctrl+N uue lisamiseks, kood nt 2022 ja majandusaasta periood nt algus 01.01.2022 ja lõpp 31.12.2022, linnuke Aktiivne, Salvestada.

Uue majandusaasta sulgemine ja taasavamine:

Majandusaastaid saab ka sulgeda ja taasavada. Selleks avada Müük-Majandusaastad. Valida aasta mida soovite sulgeda/taasavada. Saab märkida linnukesi Aktiivne ja Suletud. Kandeid saame teha ainult aktiivsesse majandusaastasse. Vanad majandusaastad võiks sulgeda tehes linnukese “Suletud” ette, et vältida kogemata valesse aastasse kannete või paranduste tegemist. Majandusaasta sulgemisega andmed kuhugi ei kao.

Taasavamisel linnuke Suletud eemaldada.

Aktiivne periood:

Aktiivset perioodi saab määrata menüüst Programm-Aktiivne periood. Aktiivse perioodi määramisega laseb programm salvestusi teha ainult aktiivsesse perioodi. Varasemad kuud ja aastad on n-ö lukus. Näha saab ka mitte aktiivses perioodis olevaid andmeid ja võtta aruandeid, aga lisada, parandada ja kustutada midagi ei saa.

Miinimumpalk ja palgamaksud 2022:

Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2022. aastal ei muutu. Aastal 2022 on tulumaksu määr 20%. Tulumaksuvaba summa on vahemikus 0 kuni 500 eurot sõltuvalt isiku sissetulekust. Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6%. Pensionikindlustuse maksemäär on 2%. Sotsiaalmaksu määr on 33%.

Käesoleval aastal on töötasu alammäär 654 euro. Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot (sama, mis oli 2021. aastal), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus.

Müügiarvete nummerdamine:

Uuel majandusaastal Profit alustab müügiarvete nummerdamist numbrist 1. Kui esimene arve salvestada numbriga nt 20000, nummerdab programm arveid edasi 20001, 20002 jne.

Kes kasutavad Objekte ja on igale Objektile oma numbriseeria määranud, palume need üle vaadata ja vajadusel muuta menüüs Müük- Objektid.

Kassa orderite nummerdamine:

Kui soovite uuel aastal alustada kassa sissetulekute ja väljaminekute orderite nummerdamist 1-st, siis tuleks Finants- Kannete tüübid, muuta kande tüüpidel KS “Kassa sisse” ja KV “Kassa välja” Järgmise orderi number 1-ks.

Lao dokumentide numbriseeriad:

Lao dokumentide nummerdamiseks tuleks pikendada olemasolevate numbriseeriate “Lõpu kuupäeva” või luua uued numbriseeriad. Seda saate teha menüüs Ladu – Numbriseeriad.

Näiteks: kui lao väljamineku saatelehtede numbriseeriat 2022.a ei ole, annab programm müügiarve salvestamisel vea: “Saatelehe loomine ebaõnnestus: Lao väljaminekute numbriseeria ei leitud!”