Ettevõttel tekkis käibemaksu osas suur ettemaks. Ettemaks küsiti maksuametist tagasi ning raha laekus panka. Kuidas seda kajastada programmis? Kuidas oleks õige?

Teha tuleks kanne:

Deebet: Pank
Kreedit: Käibemaksu ettemaksed (konto 152 näidiskontoplaani kasutades).

Kui näidiskontoplaani ei kasutata, siis tuleks lisada ise uus konto käibemaksu ettemaksete jaoks.