Excelis muutub kauba kood, kui on koodil esimene number 0. Näiteks 0152 muudab Excelis 152. Kuidas teha nii, et Excel seda ei muudaks?

Selleks, et Excel ei muudaks koodi tuleb muuta veeru vormindus tekstiks. Tekstivorminguga lahtreid koheldakse tekstina isegi siis, kui lahtris esineb arve. Lahter kuvatakse täpselt sisestatud kujul.

Vali veerg kuhu sisestad või kopeerid kauba koodid, näiteks veerg A puhul vajuta A peale. Tehakse aktiivseks kogu veerg. Seejärel teha aktiivse veeru peal parem hiireklikk ja valida Format cells/Vorminda lahtreid. Avanenud aknas valida kategooriast Text/Tekst. Seejärel vajutada OK.