Kannete parandamisel salvestab programm parandatud kande uue kande numbriga, aga kas oleks võimalik säilitada parandatud kandel endist kande numbrit?

Kannet parandades jääb kande number samaks. Muutub kande number ostu- ja müügiarvetes ning laekumiste ja tasumiste hilisemal parandamisel. Kui kinnitus võetakse hiljem maha, tehakse parandus ja uuesti kinnitatakse, kande number muutub.

Samas kui parandada viimati tehtud dokumenti (arvet, tasumist), millel on viimase tehtud kande number, siis selle dokumendi uuesti kinnitamisel jääb kande number samaks.

Ka saab menüüs Programm – Firma andmed leheküljel muud operatsioonid teha Kannete ümberjärjestamist, aga siis muutuvad kõikide kannete numbrid (nihkuvad ettepoole), see sobib juhul kui aasta keskel mingeid aruandeid ei prindita ega alusdokumentidele jooksvalt kande numbreid ei märgita (näiteks teenuse osutajale, kes korraga tervet aastat teeb või väikeettevõttele).