Kas juba kasutuses olnud kontosid saab muuta?

Saab küll, selleks avada menüüs Finants – Kontoplaan teha hiire topeltklõps kontol, mida soovitakse muuta või vajutada kiirklahvi Ctrl+E. Teha vajalikud muudatused ning salvestada. Muudatused kajastuvad ka kõikides tehtud kannetes.