Kas kontode algsaldod tuleks sisestada eelmise aasta lõpuga või jooksva aasta algusega?

Saldod võtta ülesse 31. detsembriga, mitte 01. jaanuariga. Kasum/kahjum panna eelmiste perioodide jaotamata kasumi kontole (jooksva aasta kasumi kontoga kandeid mitte teha!).