Kas saaks teha kuidagi nii, et kassa sissetuleku ja väljamineku orderid hakkaksid uuel aastal uuesti number ühest?

Selleks on kaks võimalust:
1. Menüüs Finants – Kannete tüübid ära muuta olemasolevate kannete tüüpide (kassa sisse ja kassa välja) järgmise orderi number 1-ks.
2. Lisada juurde kaks uut kandetüüpi:
Kassa sissetuleku jaoks kande tüüp koodiga näiteks KS2013, millel ära määrata, et trükitakse kassa sissetuleku order ja valida järgmise orderi numbriks 1.
Kassa väljamineku jaoks kande tüüp koodiga näiteks KV2013, millel ära määrata, et trükitakse kassa väljamineku order ja valida järgmise orderi numbriks 1.
Kui otsustate uued kande tüübid luua, siis tuleb kindlasti üle kontrollida, et ka menüüs Müük – Sularahaarvete seadistused oleks õige kande tüüp valitud sularaha arvete jaoks.