Kaupade import Profitisse

Kaupu saab Profitisse importida läbi hinnakirja. Enne importi soovitame teha olemasolevatest andmetest varukoopia, sest hinnakirja import on suur ja mahukas andmete muudatus.

Kõigepealt tuleks Excelis luua imporditavatest kaupadest nõuetele vastav tabel. Impordi faili veergude järjekord peab olema järgmine:

 • A Tarnija kaubakood – mõnikord sama kaupa ostetakse mitmelt tarnijalt (erinevate koodide all) või tarnija kasutab erinevate kaupade kodeerimist. Välja sisu läheb kauba kaardile, ostuhindade tabelisse. Veeru võib ka tühjaks jätta.
 • B Kaubakood – kui kasutatakse tarnija kaubakoode võib selle veeru ka tühjaks jätta.
 • C Kauba nimetus
 • Kauba ülemgrupp – võib tühjaks jätta, kui kaubagruppide süsteem on ühetasemeline.
 • Kauba alamgrupp – võib tühjaks jätta, kui kaupu ei soovita grupeerida.
 • Kauba nimetus teises keeles
 • Kauba ostuhind – (Ostuhind ostuhinnakirja valuutas)
 • Juurdehindluse protsent – kasutatakse, kui müügihind sõltub otseselt ostuhinnast. Müügihind arvutatakse korrutades ostuhind hinnakirja valuuta kursiga ja seejärel lisades tulemusele juurdehindluse protsent.
 • Müügihind (baasvaluutas) – selleks, et programm kasutaks seda hinda, tuleb eelmine veerg (juurdehindluse protsent) tühjaks jätta.
 • Ribakood
 • Värv
 • L Ühik
 • M Lisainfo
 • N Kaal. Kaalu importimiseks peab olema seadistatud kaalu ühik ja sisse lülitatud linnuke “Kaubaühikute otsekoefitsiendid” (menüü Müük/Müügi seadistused)

Kui kaupade tabel on valimis, teha sellest koopia (Ctrl+C). Edasi tuleks Profitis avada menüü Müük – Hinnakirjad, avada hinnakiri, kuhu müügihindu imporditakse nt Baashinnakiri.

Hinnakirja aknas vajutada klambriga ikoonil (Ctrl+J) ja valida menüüst “Hinnakirja import”.

Avanenud impordiaknas saab sisestada tarnija, valuuta, ostu ja müügi käibemaksutariifid ja vaikimisi mõõtühik. Impordi allikas “Lõikepuhvrist”.

Importi võib teostada ka korduvalt, olemasolevatel kaupadel parandatakse ostu- ja müügihindu ja nimesid.

Juhul kui import ebaõnnestus, soovitame taastada varukoopiast eelneva seisu.