Kirja saatmisel viga: MAPI_E_FAILURE: One or more unspecified errors occurred

Veateade:

Kontrollige kas kliendil, kellele te proovite kirja saata on firma kaardil märgitud e-posti aadress lahtrisse E-mail.