Kirja saatmisel viga: MAPI_E_USER_ABORT: The user canceled one of the dialog boxes.

Profitist kirjade saatmisel võib esineda selline probleem:

Probleem on seoses MAPI seadistustega Windows operatsioonisüsteemis.

Alljärgnevalt on kirjeldatud kuidas on võimalik MAPI seadistada:

Avage Run / Käivita (Windows + R kombinatsiooni abil)

Kirjutage regedit ja vajutage enter.

Avaneb Registry Editor. Avanenud aknas tuleb vasakult avada HKEY_LOCAL_MACHINE. Seejärel alamkaust SOFTWARE

64bit windowsi puhul järgmine kaust WOW3264Node ja seejärel kaust Microsoft
32bit windowsi puhul koheselt järgmine kaust Microsoft

Microsofti kaustas avada alamkaust Windows Messaging Subsystem. Seejärel paremal pool kus on veerud Name, Type ja Data vajutada parema hiireklahviga ja valida New -> String value. Määrata nimeks MAPI. Seejärel loodud stringi peal vajutada parema hiireklahviga ja valida Modify ning määrata Value 1.

Peale seda teha arvutile restart.