Kuidas importida failist KÜ näite?

Profit võimaldab näitude importi Windowsi lõikepuhvrist või veebist.

Lõikepuhvrist impordi jaoks tuleb teha järgmist:

1) Kontrollida, kas KÜ seadistustes Näitude impordi all on sisse lülitatud linnuke “Import lõikepuhvrist”.
2) Tekitada faili (näiteks tabelarvutusprogrammis MS Excel või OpenOffice Calc) järgmisel kujul:

SV KV EL
K1 100 120 20 201 202 1 8888 9000 112
K2 101 119 18 203 205 2 900 915 15
K3 102 118 16 206 222 16 102345 102356 11
K4 103 117 14 207 207 0 9090 9099 9
K5 104 116 12 208 211 3 1200 1267 67

Kus SV, KV ja EL on kaupade koodid.
(antud näites “SV” on “Soe vesi”, “KV” on “Külm vesi” ja “EL” on “Elekter”).

Igal real esimeses veerus on korteri kood (“K1″, “K2″, jne).Teises, viiendas, kaheksandas jne veerus on antud kuu algnäit.Kolmandas, kuuendas, üheksandas jne veerus on kuu lõppnäit. Neljandas, seitsmendas, kümnendas jne veerus on näitude vahe.

Ehk siis iga kauba jaoks kasutatakse kolm veergu, esimeses on algnäit, teises lõppnäit ja kolmandas vahe.

Maksimaalne kaupade kogus on 12.                                                                                                                 NB! Programm ei tekita kaupu või kortereid, need peavad vastavate koodidega enne importi olemas olema.

3) Kui fail on tekitatud, tuleb avada Üüriarvete akna (see kuu ja maja, kuhu andmeid imporditakse), seal minna leheküljele “Näidud” ning vajutada nuppu “Import lõikepuhvrist”.

Impordi järel kuvatakse logi, kust saab kontrollida, mida täpselt imporditi.

NB! Soovitame teha varukoopia enne importimist