Kuidas koostada valem kui majas on 29 korterit ja prügi arvestatakse selliselt, et 13-nel korteril (nad pole järjest) tuleks võtta pindala miinus 10m2 (köetava pindala väli on ka kasutuses juba).

Variant 1:

pindala – if((korter='01') or (korter='03') or (korter='05') or (korter='06') or (korter='11') or (korter='12') or (korter='13') or (korter='18') or (korter='20') or (korter='22') or (korter='26') or (korter='27') or (korter='29'), 10, 0)

Variant 2:

Määrata vastav kaup püsitasuks, sisestada korteritele, millel on kogus väiksem püsitasuks 10 (või midagi muud, mida vaja on), ülejäänutel jätta nulliks ja panna valemiks:

pindala – püsitasu