Kuidas kopeerida andmeid bürooversioonis ühelt firmalt teisele nt kontoplaan, kasumiaruanne?

Selleks avada firma, kust tahetakse nt kontoplaan üle tuua. Klõpsata parema hiire klahviga kontoplaanil ja valida “Eksport”. Edasi avaneb salvestamise aken. Lahtrisse “Save in” valida koht, kuhu soovitakse antud fail salvestada. Lahtrisse Fail name kirjutada salvestatava faili nimi, vajutada OK.
Edasi avada firma, kuhu soovitakse kontoplaan importida. Avada menüüs Finants- Kontoplaan, klõpsata sellel hiire paremat klahvi ja valida “Import”. Avanevas  Open aknas valida koht, kuhu sai fail eelnevalt salvestatud ja klõpsata faili peal, mida soovitakse importida.