Kuidas lisada kõikidele kaupadele ostukonto 162, müügikonto 3110?

Algandmetega.zip näitel!

Alguses käivitame käsu, et leida ostukonto ID

select * from kontod where kood = '162'

tulemuseks saame 100

seejärel leiame müügikonto ID:

select * from kontod where kood = '3110'

tulemuseks saame 65

Seejärel käivitame käsu kaupade andmete muutmiseks:

update kaubad set ostukontoid = 100, kontoid = 65