Kuidas lisada müügipakkumisele pilti?

Pakkumisele pildi lisamiseks tuleb avada müügipakkumisel väljatrükivormi kujundus nupu Kujunda abil. Avaneb programm “Designer”. Programmis tuleb lisada uus pilt (Insert Picture). Pildi name tuleb objekt inspectoris panna “pic” ning Memo väljal vajutada kolmel punktil. Avaneb text editor. Alumisse lahtrisse tuleb lisada kood:
 begin
 pilt := sqlvalue('select pilt from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]));
 pic.loadFromFile(pilt);
 end

Salvestada, sulgeda kujundus ning proovida pakkumise väljatrükki.