Kuidas määrata kõikidele firmadele baashinnakiri?

Algandmetega.zip näitel!

Alguses käivitame käsu, et leida hinnakirja ID:

select * from hinnakirjad

tulemuseks saame 1

seejärel käivitame käsu firmade andmete muutmiseks:

update firmad set hinnakiriid = 1