Kuidas oleks võimalik kajastada KÜ arvetel elanike tasumisi?

KÜ arvel saaks näidata viimase laekumise kuupäeva ja ka summat.
Selleks oleks vaja arvevormile lisada järgmised valemid:

  1. Viimase laekumise summa:
    
     [SQLDOUBLEVALUE('select first 1 skip 0 k_baas from kanderead r inner join kanded k on k.id = r.kandeid and r.k_baas <> 0 and r.firmaid = ' + str([data."ID"]) + ' order by k.kpv desc')]
  2. Viimase laekumise kuupäev:
    
     [SQLVALUE('select first 1 skip 0 k.kpv from kanderead r inner join kanded k on k.id = r.kandeid and r.k_baas <> 0 and r.firmaid = ' + str([data."ID"]) + ' order by k.kpv desc')]

Valemite jaoks lisada uus väli või kopeerida need valmeid näiteks alla lisateksti ette.