Kuidas panna kõikidele firmadele kliendi kontoks 122, hankija kontoks 2311?

Algandmetega.zip varukoopia alusel!

Käivitame järgmised käsud, et saada teada, millised on kontode 122 ja 2311 ID-d:

select * from kontod where kood = ’122′
select * from kontod where kood = ’2311′

Saame vastusteks vastavalt 30 ja 33
Seejärel käivitame SQL käsu:

update firmad set kliendikontoid = 30, hankijakontoid = 33