Kuidas saab KÜ-s lisada uut kaubarida arvele?

KÜ arve leheküjel tuleks liikuda Enter klahviga. Kui olete andmete sisestamisega rea lõppu jõudnud, siis Enter klahvile vajutades tekib automaatselt juurde uus kaubarida.