Kuidas saab Profiti korteriühistu moodulis automaatselt viivist arvestada?

Profitis arvestatakse viivist maksetähtajale järgneva kuu esimesest päevast või maksetähtajale järgnevast päevast, vastavalt siis kasutaja tehtud seadistusele. Viivistelt omakorda viiviseid ei arvestata.

Automaatseks viivise arvestamiseks tuleb esmalt ära määrata viivise protsent kõigil korteritel menüüs Korteriühistu – Korterid. Samuti tuleb sisse lülitada viivise arvestus, avades menüüs Korteriühistu – Korteriühistu seadistused lehekülje Viivised. Vt seadistusi juhendist alateema alt Korteriühistu seaditused. Juhend avaneb F1-ga.

Võttes lahti menüüs Korteriühistu – Üüriarved, tuleb avada kuu, millest alates soovite viiviseid arvestada. Edasi avades lehekülje Viivised ning klõpsates nupule “Arvuta viivised”, arvestab programm automaatselt viivised kõigile võlgnikele, kelle tasumata üüriarved on ületanud maksetähtaja. Viivise summasid on võimalik ka ise käsitsi parandada või sisestada. Nendele korteritele, millele ei soovita viivist arvestada, tuleks sisestada viivise lahtrisse 0.

Viivise rakendamine kajastub ka võlgniku üüriarvel. Arvete kinnitamisel tekib igast arvest, millele on lisatud viivis, kaks eraldi pearaamatu kannet. Viivise kande number on väiksem kui põhisummal, mistõttu seob programm automaatselt enne viivise ja siis alles sama kuu põhisumma