Kuidas saaks arvele mõõtühiku teises keeles?

Mõõtühiku registris saab ühikule määrata nimetuse teises keeles.

Kujundaga võtta arvevorm lahti. Klõpsata lahti Ühiku valem. Avanenud Text editor aknas päisesse kopeerige valem: [sYhik]

ja alla kopeerige valem:

begin
 sYhik := sqlvalue('select nimi2 from yhikud where id = ' + str([tbl."YhikID"]));
 if sYhik = " then
 sYhik := [tbl."Yhik"];
 end

Linnuke ja Salvestage arvevorm.