Kuidas saaks lao väljamineku saatelehele Kliendi tellimuse numbrit?

Ladu->Lao seadistused vahelehel Lisatekstid on võimalik seadistada uus veerg. Märkida Lisatekst 1 Pealkirjaks Tellimuse nr/Kliendi tellimuse nr ja teha väljaminek lahtrisse linnuke.

Selleks, et antud veerg muutuks valikuks tuleks Ladu-Lao seadistused vahelehel Muud lisada linnuke “Lisatekst 1 on müügitellimuse valik” ette.

Peale neid seadistusi on võimalik Ladu-Lao väljaminekud all lisatud veerus valida tellimuste registrist Kliendi tellimuse number.

Antud numbri saab tuua ka väljatrükile kasutades alljärgnevat valemit:

[tbl."LT1"]