Kuidas saaks müügiarvele kauba kaardil oleva lisanimetuse?

Lisada arvele valem:

 

[[sqlvalue('select lisanimi from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]))]]