Kuidas saaks müügiarvele triipkoodi?

Lisada arvele uus veerg ja sisestada valem:

[[sqlvalue('select ribakood from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]))]]