Kuidas seadistada automaatseid lausendeid?

Automaatseid lausendeid saab seadistada menüüs Finants – Kannete tüübid. Tuleks avada kande tüüp, mida soovitakse seadistada. Kui on tegu aktiva või kulu kontoga tuleb kande deebeti lahtris valida sisestatav ja kreediti lahtris valida kinni. Kui on tegu passiva või tulu kontoga tuleb deebeti lahtris valida kinni ja kreediti lahtris valida sisestatav. Samas võib jätta ka kontod liigitamata ja valimata.