Kuidas seadistada bürooversioonil igale firmale oma standardvorm?

Looge Profit kausta alamkaust Vormid. Lisage Vormid kausta arve väljatrükivormid. Iga firma väljatrükivormi võiks nimetada ettevõtte nimetuse järgi. Näiteks Intellisoft OÜ puhul vorm Intellisoftarve.frf.

Menüüs Programm-Aruannete seadistused on väli nimega “Väljatrükivormide kaust”. Kuhu tuleb sisestada alamkaust koos arve.frf liitega. Alamkaust Vormid puhul tuleks sinna märkida vormid\Intellisoft

Peale seda kasutatakse firmal väljatrükivormi Intellisoftarve.frf. Müügiarve all Väljatrükk –Standardvom– järel on nupp Kujunda. Kui sinna vajutate avaneb aruande generaator, kus on üleval näha mis .frf faili kasutatakse.

Nii tuleks seadistada igal firmal enda liitega. Näiteks firma ABC puhul uus fail vormid kausta nimega abcarve.frf ja aruannete seadistused all sisestada väljatrükivormide kaust välja vormid\abc