Kuidas teha palgakandeid?

Kasutades näidiskontoplaani näeks palgaarvestuse kanne välja järgmine:
Deebet 6111 Töötasu töötajatele ehk brutopalk
Kreedit 224 Üksikisiku tulumaks
Kreedit 226 Kogumispension
Kreedit 228 Töötuskindlustusmaksed
Kreedit 241 Palgaarveldused ehk netopalk

Deebet 6211 Sotsiaalmaksukulu
Kreedit 225 Sotsiaalmaks

Deebet 623 E/v töötuskindlustusmaks
Kreedit 228 E/v töötuskindlustusmaksed

Võib teha eraldi kolm kannet või ka ühe koondkande (mitme deebeti ja kreeditiga). Võimalik on teha eelmise kuu palgakandest ka koopia.