Kuidas üles võtta algsaldod, kui ei kasutata moodulit arveldused klientide ja hankijatega?

Seljuhul võib algsaldod võtta üles ühe kandega (kompleksliitlausend). Kui alustatakse tööd aasta alguse seisuga, siis on kandes deebetis kõik aktivakontod ja kreeditis kõik passivakontod. Kui alustatakse tööd aasta keskel, siis on deebetis lisaks aktivakontodele ka kõik kulud. Kreeditis lisaks passivakontodele ka kõik tulud.