Kuidas üles võtta algsaldod kui kasutatakse moodulit arveldused klientide ja hankijatega?

Iga konto algsaldo sisestamiseks peaks tegema eraldi kande, mille korrespondeeruvaks kontoks oleks vahekonto (konto 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel). See konto läheb peale algsaldode sisestamist nulli.
Väga tähtis on, et ühe kliendi või hankija algsaldo ehk iga maksmata arve kohta ei tehtaks koondkannet.
Näiteks, millist kannet ei tohi teha:
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1600.-
Juhul kui selline kanne on tehtud, siis tekivad hiljem probleemid nende arvete laekumiste sidumisel.

Antud näite puhul tuleks teha kaks kannet:
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1000.-

Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 600.-

Algsaldode sisestamisel mitme kandega, tulevad kõik kanded kaherealised, üheks pooleks on X konto saldo ja teiseks pooleks on Vahekonto.