Kuidas vahetada välja serverarvuti

Tegevused vanas serveris:

 1. Sulgeda Profit kõikides arvutites kus Profitit kasutatakse. Enne edasi tegutsemist veenduda, et kuskil keegi edasi ei kasuta seni kuni serverarvuti on välja vahetatud.
 2. Teha firma andmebaasist varukoopia! Kui on mitu firmat, siis igas firmas teha varukoopia. Kui Profitit ei ole installeeritud siis kopeerida firmade failid.
 3. Juhul kui serveris on ka installeeritud Profit, siis võiks kopeerida kogu Profiti kausta (Profiti kaust asub tavaliselt C:\Profit või C:\Program Files (x86)\Intellisoft\Profit)
 4. Selleks, et säiliks kasutajad on vaja Firebirdi kataloogist kopeerida security2.fdb fail (Firebirdi kataloog asub tavaliselt C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\ või C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\)

Andmed kopeerida kuskile andmekandjale ja toimetada uude seadmesse.

Tegevused uues serveris:

 1. Installeerida Profit kui soovitakse Profitit kasutada ka serverarvutis. Kui Profitit kasutada seal ei soovita, siis kopeerida üksnes andmebaasid kuhugi (näiteks luua C kettale uus kaust Andmebaasid vms kuhu andmebaasid paigutatakse)
 2. Installeerida Firebird 2.5 (32bit)
 3. Peale Firebirdi installeerimist avada Firebirdi kaust (asub tavaliselt C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5) ning asendada security2.fdb fail eelnevalt kopeeritud security2.fdb failiga
 4. Seadistada Zebedee:
  • Laadida alla Zebedee pakk aadressilt intellisoft.ee/tools/zbdpack.zip
  • Lahti pakkida allalaetud pakk ning installida zbd248Asetup.exe
  • Allalaetud pakist kopeerid fbserver.zbd fail Zebedee kausta (C:\Program Files x86)\Zebedee)
  • Tulemüüris avada TCP port 11965
  • Suunata ruuteris TCP porti 11965 serverisse
  • Avada arvutis administraatorina command prompt ning käivitada zebedee kataloogis käsk zebedee -f fbserver.zbd (luuakse zebedee protsess mida on näha Task Managerist)
  • Proovida kas saab kliendiga ühendust luua
  • Kui klient saab serveriga ühendust, siis panna Task Manageris Zebedee protsess kinni ja toimida edasi järgnevate punktide järgi. Kui ühendust ei saada tuleks vaadata üle eelnevad punktid.
  • Avada arvutis administraatorina command prompt ning käivitada zebedee kataloogis käsk zebedee -n „Zebedee FB Server“ -Sinstall=C:\Program Files (x86)\Zebedee\fbserver.zbd
  • Avada arvutis services, otsida üles Zebedee FB Server ning käivitada see
 5. Juhul kui serveris kasutatakse ka Profitit siis võiks kopeerida Profiti kataloogi üle (säilib sama versioon mida eelnevalt kasutati, samuti tuuakse üle kõik väljatrükivormid jm). Logimisel kasutada Mitme kasutaja versiooni linnukest!

Tegevused kasutajate seadmetes:

Peale serveri välja vahetamist võib olla muutunud andmebaasi asukoht. Vastavalt muutustele tuleb teha muudatused ka klientarvutis. Selleks vaadata üle kuhu serverarvutis andmebaas paigutati ning kontrollida üle ka serverarvuti IP (IP saab teada näiteks leheküljelt www.whatismyip.com)