Mida jälgida palgaarvestuse puhul?

Soovitame enne arvestuse tegemist mõelda läbi mis väljamaksed tuleb töötajale teha, st kui palju tulumaksuvaba on võimalik kasutada.

1. Tasud tuleks sättida nii, et väljamakse põhiselt kõik tasud oleksid samas või järgmises kuus

Töölepingus tasuliikidel valida väljamakse toimumise ajaks kas kõik samal kuul või kõik järgmisel kuul. Kui tekib vajadus maksta nii järgmisel kui samal kuul tuleks sama kuu tasu viia eelnevasse kuusse. Näide: Kui juuli palk makstakse välja augustis (järgmisel kuul), aga augustis on puhkus, mis makstakse välja augustis (samal kuul), siis tuleks augusti puhkus viia juuli arvestusse, so ka töökatkestusel valida arvestuse kuuks juuli (sest juuli palk ja augusti puhkus makstakse välja koos augustis so väljamaks järgmisel kuul nendel tasudel).

2. Tasuliigid peavad korduma kuust-kuusse ja see tasu mis töölepingus on esimene, seda deklareeritakse esimesena

Kõik tasuliigid tuleb viia kuust-kuusse, seega kui on olemas hilisemad kuud ja programm annab selle kohta teavituse, et kas viia muudatus üle hilisematesse kuudesse tuleb valida “jah”, vajadusel teha järgnevates kuudes muudatus, näiteks mõnel tasuliigil panna hind 0, mida enam selles kuus ei ole. Ei ole soovitav tasuliike töölepingus kustutada! Juhul kui palk makstakse välja osaliselt, siis deklareeritakse tasud töölepingus oleva järjestuse alusel so esimesest alates.

3. Kui töötajal on sotsiaalmaksu vabastus, siis tuleks teha eraldi tasuliik mida sotsiaalmaksuga ei maksustata ja panna töölepingusse osa selle tasuna, osa tavalise palgana

Palk-Tasuliigid all saab lisada uue tasuliigi ning jätta sotsiaalmaks ette linnuke lisamata. Seejärel lisada töölepingusse uus tasuliik, kogus 1 ja summa 470.- ja teisele reale Põhipalk, kogus 1 ja ülejäänud brutopalk.

4. Tulumaksuvaba kasutamine: millal arvestus, millal väljamaks

Kui väljamaks toimub samal kuul tuleks töötaja kaardil vahelehel “Maksustamine” arvestuse ja väljamakse tulumaksuvaba märkida sama summa.

Kui väljamaks toimub järgmisel kuul tuleks töötaja kaardil vahelehel “Maksustamine” arvestuse tulumaksuvaba märkida lubatud tulumaksuvaba kasutamise summa (lubatud summat näeb töölepingus) või töötaja avalduses olev summa, juhul kui see ei ole suurem kui töölepingus arvestuslik tulumaksuvaba. Väljamakse tulumaksuvabaks märkida eelneva kuu arvestuse tulumaksuvaba summa. Arvestuslik tulumaksuvaba panna järgmise kuu väljamakse tulumaksuvabaks.

5. Mida teha siis kui ekslikult on tehtud suurem väljamakse (nt deklareerimisel ilmneb, et kasutatud tulumaksuvaba suuremat kui võinuks)?

Paluda töötajal teha tagasimakse enammakstud tasu osas ning sellest tulenevalt muuta väljamakse summat;

Muuta brutotulu selliselt, et neto muutuks väljamakse järgi;

Näidata enammakstud osa järgmise kuu eest avansina. Kuid jälgida, et arvestuse tulumaksuvaba ei või ikkagi olla suurem kui tasu deklareerimisel.