Mida näitab kauba kaardil olev müügihind?

Kauba kaardil olev müügihind näitab toote hinda erinevates hinnakirjades. Müügidokumendi koostamisel pakub programm automaatselt müügihinda vastava hinnakirja alusel, mida saab antud dokumendis ka ära muuta.