Mida näitab kauba kaardil olev ostuhind?

Kauba kaardil ostuhindade osas on näha võimalikud hinnad, millega tarnijatelt kaupu ostetakse. Esimest hinda hakatakse pakkuma automaatse hinnana ostudokumentidel, kuid seda saab otse dokumendil muuta.