Mida saab teha aruandegeneraatoriga?

Vormi valiku kõrval on nupp Kujunda. Sellele vajutades avaneb vormi kujundamise aken, kus saab ise lisada tekste, pilte, muuta kirjastiile jpm.

Vormide muutmisel tuleb jälgida, et lisaks valemitele ning kirjetele jääksid hallid osad ehk bandid samuti paika (Report title, master header, master data jne).

Vajutades kirjele muutub see aktiivseks, tekivad lahtri ümber pisikesed mustad täpid, mis näitavad millist osa vormil hetkel muudate. Kui kirje on aktiivne saab muuta selle sisu, tehes sellel topeltklõpsu hiire vasaku klahviga. Samuti on võimalik muuta kirjastiili ülevalt vasakust nurgast, vaikimisi kasutatakse kirjastiili Arial ja suurus 8-12.

Vormile logo lisamiseks tuleb vasakust menüüst valida Insert picture (pildi ikooniga nupp) ning teha arve päises vasaku hiireklahviga klikk. Peale seda on võimalik valida pilt arvutist. Toetatakse bmp, jpg, ico, wmf ja emf formaate. Algselt kuvatakse logo väikselt, kuid on võimalik suuremaks teha. Mustale täpile minnes tekivad edasi-tagasi nooled, mis näitab, et nüüd saab logo venitada suuremaks. Logo asukohta on võimalik ka hiljem muuta, vajutades logole ning hoides all vasakut hiireklahvi. Seejärel liikuda vormil hiirega sobivasse kohta ja vabastada vasak hiireklahv.

Profitiga on võimalus kasutada ka erineva kujundusega või eri keeltes vorme. Kujundate endale sobiva vormi või tellite vormi kujunduse teenuse Intellisoftist ning saate vormi lisaks standardvormile lisada juurde. Selleks tuleb kujundatud vorm lisada Profiti kausta, mitmes arvutis kasutamise korral lisada kõikidesse arvutitesse Profit kausta. Profitisse saab arvevorme lisada menüüst Programm-Isekujundatavad aruanded. Isekujundatava aruande seadistuste aknas märkida aruande faili nimi näiteks invoice.frf, tüüp Müügiarve ja seejärel Ok. Peale seda on võimalik Profitis arve koostamise hetkel all valida sobiv väljatrükivorm. Võimalik kliendile määrata sobiv arvevorm.

NB! Enne kui vormi kujundama hakkate soovitame salvestada see Profiti kausta teise nimega, et säiliks ka standardvorm. Samuti on siis välistatud võimalus, et uuendus kirjutaks üle teie kujundatud vormi standardvormiga.

Oluline on meeles pidada, et kõikide teiste väljatrükkide (väljaarvatud müügiarve) puhul tuleb uue vormi nimetus lisada standardvormi nimele juurde alakriipsuga. Näiteks mpakkumine.frf on müügipakkumise standardvorm, uue vormi nimeks märkida näiteks mpakkumine_uus.frf. Peale vormi salvestamist, näiteks mpakkumine_uus.frf, ilmub müügipakkumise väljatrükkide valikusse väljatrükk nimega “uus”.

Bürooversiooni puhul on võimalik igale firmale seadistada oma standardvorm. Selleks tuleks Profiti kausta luua alamkaust Vormid, kuhu lisada väljatrükivormid. Iga firma väljatrükivorm tuleks nimetada ettevõtte nimetuse järgi. Näiteks Intellisoft puhul vorm Intellisoftarve.frf, ABC puhul abcarve.frf jne. Menüüs Programm-Aruannete seadistused on väli nimega “Väljatrükivormide kaust”, kuhu tuleks sisestada konkreetse firma alamkaust koos arve.frf liitega. Näiteks Intellisofti puhul märkida väljatrükivormide kaustaks vormid\Intellisoft. Selle seadistuse järgi kasutatakse firmal väljatrükivormi Intellisoftarve.frf.

Erinevate aruannete seadistamiseks on samuti võimalik kasutada aruandegeneraatorit. Enamjaolt on ise võimalik aruannetes kujundada üksnes visuaalset pilti – peita mõne veeru, muuta suurust, kirjastiili jms.