Mida tähendab kontoplaanis üldine ja detailne konto?

Kandeid saab teha ainult detailsete kontodega näiteks Arveldusarve SEB Pank ja Arveldusarve Swedbank. Üldine konto näiteks Arvelduskonto, summeerib pangakontod kokku. Üldiste kontode kasutamine ei ole kohustuslik.