Milleks on vajalikud kannete tüübid?

Kui kasutada erinevaid kande tüüpe, on võimalik:

  1. Trükkida kassa sissetuleku ja väljamineku ordereid;
  2. Saab seadistada automaatsed lausendid (programm hakkab pakkuma kontosid ja näitab ette kas sisestatav summa läheb deebetisse või kreeditisse);
  3. Võimaldab saada detailsemaid aruandeid.

Soovitame tihedamalt kasutatavate toimingute jaoks teha erinevad kannete tüübid. Nt: Kassa sissetulek, kassa väljaminek, arveldused klientidega, arveldused hankijatega jt.
Samas piisab ka ühest kande tüübist, kui ei soovita programmiga ordereid trükkida ega automaatlausendeid kasutada, kuid igas kandes tuleb tüüp kindlasti valida.