Milles võib olla asi, kui ostuarvet tehes ei tule käibemaks arvele?

Avage konkreetne kaup ja kontrollige, kas kaubal on ära määratud Ostu KM tariif. Programm arvestab ostukäibemaksu vaid siis, kui kaubal on käibemaksu tariif määratud.
Ostuarvel on võimalik ka käibemaksu summat sisestada/muuta.