Milline valem toob kasutaja järgi väljastaja andmed väljatrükile?

[SQLVALUE('SELECT FNAME || '' '' || LNAME FROM PRUSERS WHERE ID = ' + STR([arve.koostaja]))]