Mul on number 742725274284, kuid Excel näitab seda kujul 7.42725E+11. Kuidas teha nii, et Excel ei muudaks numbreid?

Lahtris, kus number on vormindatud tuleks teha parem hiireklikk ja valida Format Cells/Vorminda lahtreid, avanenud aknas valida Number/Arv ning decimal places/kohti pärast koma määrata 0. Seejärel vajutada ok.

Kui neid lahtreid on palju ning asuvad samas veerus, siis võib aktiveerida ka terve veeru korraga ja seejärel teha muudatused.