Valem, mis toob ostutellimuse väljatrükile tarnijakoodi?

[sqlvalue('select tarnijakood from kaubad where id= '+str([data."ID"]))]