Väljatrükil kuvatakse tuhandete vahele komakohad

Probleemi olemus visuaalselt:

Komakohtade seadistus tuleneb arvuti regiooni formaadist. Seega selleks, et komakoha ei märgitaks tuhandete vahele, tuleks avada arvutis Control panel/juhtpaneel ja teha seal vajalikud muudatused.

Control paneli avamiseks vajutage klaviatuuril Windows+R kombinatsiooni.

Avaneb Run aken. Avanenud aknasse kirjutage Control Panel ning seejärel vajutage OK.

Avaneb Control Paneli aken.

Seejärel vajutage kirjele Clock, Language and Region. Avanenud aknas kirjele Region.

Regioni seadetes vahelehel Formats valida Format Estonian (Estonia). Seejärel vajutada Apply ja OK.