Mis ajani saab kannetes, arvetes, laekumistes/tasumistes teha parandusi?

Parandusi saab teha, kuni antud majandusaasta on avatud. Suletud majandusaastas paranduste tegemiseks tuleb see uuesti avada, võttes lahti menüüs Finants – Majandusaastad ja tehes linnukese lahtrisse “Aktiivne”.
Samuti peab olema tehtud paranduste tegemiseks aktiivseks periood menüüs Programm – Aktiivne periood.

Milleks on vajalikud kannete tüübid?

Kui kasutada erinevaid kande tüüpe, on võimalik:

  1. Trükkida kassa sissetuleku ja väljamineku ordereid;
  2. Saab seadistada automaatsed lausendid (programm hakkab pakkuma kontosid ja näitab ette kas sisestatav summa läheb deebetisse või kreeditisse);
  3. Võimaldab saada detailsemaid aruandeid.

Soovitame tihedamalt kasutatavate toimingute jaoks teha erinevad kannete tüübid. Nt: Kassa sissetulek, kassa väljaminek, arveldused klientidega, arveldused hankijatega jt.
Samas piisab ka ühest kande tüübist, kui ei soovita programmiga ordereid trükkida ega automaatlausendeid kasutada, kuid igas kandes tuleb tüüp kindlasti valida.

Milleks kasutatakse kiirvaliku nuppu Värskenda ehk Ctrl+R?

Värskenda nuppu kasutatakse võrguversiooni puhul, kui samaaegselt kasutatakse ühte ja sama menüüd mitme kasutaja poolt.
Nt kui korraga mitu inimest koostavad kontoplaani, siis vajutades Värskenda nuppu, saadakse ilma leheküljelt väljumata näha teiste kasutajate poolt tehtud muudatusi.

Milleks kasutada filtrit kannete registris?

Kasutades filtrit, saab ekraanile jätta vaid valitud perioodi vms tunnuseid sisaldavad kandeid. Filtri saame aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud kandeid.
Filtrit saab edukalt kasutada ka otsinguna.

Mida tähendab kande järel staatus Automaatne kanne?

Seda kannet ei ole käsitsi pearaamatus koostatud, vaid see on kas ostu- või müügiarvest või laekumisest/tasumisest jne automaatselt genereeritud. Sellise kande parandamiseks või muutmiseks tuleb teha muudatused algdokumendis.

Kuidas üles võtta algsaldod kui kasutatakse moodulit arveldused klientide ja hankijatega?

Iga konto algsaldo sisestamiseks peaks tegema eraldi kande, mille korrespondeeruvaks kontoks oleks vahekonto (konto 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel). See konto läheb peale algsaldode sisestamist nulli.
Väga tähtis on, et ühe kliendi või hankija algsaldo ehk iga maksmata arve kohta ei tehtaks koondkannet.
Näiteks, millist kannet ei tohi teha:
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1600.-
Juhul kui selline kanne on tehtud, siis tekivad hiljem probleemid nende arvete laekumiste sidumisel.

Antud näite puhul tuleks teha kaks kannet:
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1000.-

Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 600.-

Algsaldode sisestamisel mitme kandega, tulevad kõik kanded kaherealised, üheks pooleks on X konto saldo ja teiseks pooleks on Vahekonto.