Firma salvestamisel veateade “Sellise registrikoodiga firma on juba olemas!”

Vaikimisi on seadistus, et firma registrikood peab olema unikaalne. Kui on soov siiski mitut firmat sama registrikoodiga luua siis antud seadistuse saab välja lülitada menüüst Programm-Firma andmed-Muud seadistused. Viimane “Firma reg.kood peab olema unikaalne” eest ära võtta linnuke ja salvestada. Peale seda ei tule enam teavitust sama registrikoodiga firma osas ja on võimalik salvestada.

Sisestan andmebaasi uut firmat ehk klienti. Millise konto peaksin valima kliendi kontoks?

Uusi firmasid lisades tuleks Kliendi kontoks valida konto 122 Ostjatelt laekumata arved ja Hankija kontoks 2311 Arveldused Hankijatega (kui kasutate näidiskontoplaani). Puudub vajadus igale firmale oma kontot luua, kuna Profit sisaldab aruandlust firmade ja arvete viisi.

Vaikimisi on kliendi ja hankija kontod seadistatavad ka menüüs Finants – Finantsi seadistused.

Mida tähendab ja millal kasutatakse firmades KM liike?

KM liik on firmade kindel käibemaksu tariif, mida saab jooksvalt töö käigus lisada menüüs Müük – Firmad leheküljel Finants lahtrisse Käibemaksu liik.
Kuna käibemaksu määr ei sõltu alati mitte ainult kaubast, vaid ka firma asukohast, siis on võimalik käibemaksu liikidega määrata käibemaksu protsent ka firmale.

Mida tähendab Firma kaardil leheküljel Kontaktid lahter Keelatud?

Seda on soovitatav kasutada juhul, kui saadetakse firmadele e-posti. Kui firma ei soovi Teilt e-maile saada, siis tuleks klõpsata Keelatud lahtris tühikut. Edaspidi arvatakse firma automaatselt postisaajate nimekirjast välja. Postiloa taastamiseks vajutage uuesti tühikut.

Kuidas kodeerida firmasid ju kuidas toimub automaatne kodeerimine?

Firma kood võib sisaldada nii tähti kui ka numbreid. See võiks tuleneda firma nimest, kuid olla lühem. Ei soovita koodi ette panna liigitusi AS ja OÜ vaid lähtuda koodi valikul firma sisukast nimeosast.
Firmade automaatne kodeerimine nummerdab firmasid, andes firmale automaatselt suurimast järgmise koodi ehk numbri.

Kas kliente ja hankijaid saab ka kustutada?

Kui firmat ei ole kasutatud, siis saab kustutada. Kui on selle firmaga tehtud mingeid ostu- ja müügitehinguid, siis on võimalik need firmad märkida mitte aktiivseteks firmadeks. Arveid tehes mitte aktiivseid firmasid ei näidata. Avades menüüs Müük – Firmad saab kasutada filtrit (kiirklahv Ctrl+F või hammasrattaikoon), kus saab teha valiku, et näeks ainult aktiivseid firmasid.