Mida tähendab kontoplaanis üldine ja detailne konto?

Kandeid saab teha ainult detailsete kontodega näiteks Arveldusarve SEB Pank ja Arveldusarve Swedbank. Üldine konto näiteks Arvelduskonto, summeerib pangakontod kokku. Üldiste kontode kasutamine ei ole kohustuslik.

Kuidas teha uusi kontosid?

Uue konto lisamiseks avada menüüs Finants – Kontoplaan ja klõpsata kiirklahvi Ctrl+N või valge lehega ikoonil.

Kuidas kajastada kontoplaanis kahepoolseid kontosid nt aruandev isik?

Vastavalt sellele, kas ettevõtte raha on  aruandva isiku käes ja kuu lõpus tehakse tasaarveldamine või aruandev isik kasutab oma raha. Teha kas aktiva või passiva konto. Aasta lõpus võib teha ka korrigeerimiskande – tõsta saldo aktivast passivasse või vastupidi. Aasta keskel ei ole sugugi suur viga see, kui saldo vahepeal miinusesse läheb.

Kas kontoplaani saab tõsta ühelt firmalt teisele?

Selleks avada firma, kust tahetakse kontoplaan üle tuua. Klõpsata parema hiire klahviga kontoplaanil ja valida “Eksport”. Edasi avaneb salvestamise aken. Lahtrisse “Save in” valida koht, kuhu soovitakse antud fail salvestada. Lahtrisse Fail name kirjutada salvestatava faili nimi, vajutada OK.
Edasi peab salvestatud kontoplaani teise firmasse importima. Selleks logida sisse teise firmasse. Avada menüüs Finants- Kontoplaan, klõpsata sellel hiire paremat klahvi ja valida “Import”. Avanevas  Open aknas valida koht, kuhu sai fail eelnevalt salvestatud ja klõpsata faili peal, mida soovitakse importida. Peale seda olete kasutusele võtnud teise firma kontoplaani.

Kas juba kasutuses olnud kontosid saab muuta?

Saab küll, selleks avada menüüs Finants – Kontoplaan teha hiire topeltklõps kontol, mida soovitakse muuta või vajutada kiirklahvi Ctrl+E. Teha vajalikud muudatused ning salvestada. Muudatused kajastuvad ka kõikides tehtud kannetes.