Kuidas saaks lao väljamineku saatelehele Kliendi tellimuse numbrit?

Ladu->Lao seadistused vahelehel Lisatekstid on võimalik seadistada uus veerg. Märkida Lisatekst 1 Pealkirjaks Tellimuse nr/Kliendi tellimuse nr ja teha väljaminek lahtrisse linnuke.

Selleks, et antud veerg muutuks valikuks tuleks Ladu-Lao seadistused vahelehel Muud lisada linnuke “Lisatekst 1 on müügitellimuse valik” ette.

Peale neid seadistusi on võimalik Ladu-Lao väljaminekud all lisatud veerus valida tellimuste registrist Kliendi tellimuse number.

Antud numbri saab tuua ka väljatrükile kasutades alljärgnevat valemit:

[tbl."LT1"]

Soovin väljastada Inventuuri aruannet, kuid see ebaõnnestub? Milles asi?

Inventuuri aruande (ülejäägid ja puudujäägid) saab välja trükkida alles siis, kui inventuuri tegelikud kogused on sisestatud ja inventuur kinnitatud. Kinnitamisel programm koostab automaatselt laoseisu korrigeeriva dokumendi (ülejäägid võetakse lattu arvele ja puudujäägid kantakse maha).

Milleks kasutatakse numbriseeriaid?

Iga lao liikumise kohta saab teha oma numbriseeria. Näiteks LS – Lao sissetulek; LV – Lao väljaminek; MK – Mahakandmine jne. See on vajalik, kui soovitakse erinevaid dokumente eraldi numbriseeriaga nummerdada või samasuguseid dokumente erinevatel aastatel nummerdada.

Uue numbriseeria tegemisel, tuleb sisestada kood, nimetus, soovi korral periood ja ladu, kui soovitakse igale laole oma numbriseeriat.
Kui soovitakse lisada numbriseeria ette mingi tunnus, tuleb täita lahter Prefiks, Sufiks annab tunnuse numbriseeria taha. Ka tuleb märkida, millisest numbrist nummerdamist alustatakse.

Milleks kasutatakse koondkinnitamist?

Kui saatelehed on salvestatud, aga kinnitamata, siis saab neid kõiki kinnitada korraga, et tekiksid kanded pearaamatusse. Selleks valida menüüs Ladu – Koondkinnitamised, panna kuupäev millest varasemaid arveid soovitakse kinnitada ja klõpsata nupul “Alusta”. Programm kinnitab automaatselt kõik kinnitamata arved.

Kuidas toimub Profitis omahinna arvestus?

Omahinna arvestus toimub FIFO – meetodil st. vanemad kaubad lähvad enne laost välja.
Samas laoseisu aruandes näeme ikkagi keskmist hinda st kaupade kogusumma on jagatud kauba kogusega.