Kuidas määrata kõikidele firmadele baashinnakiri?

Algandmetega.zip näitel!

Alguses käivitame käsu, et leida hinnakirja ID:

select * from hinnakirjad

tulemuseks saame 1

seejärel käivitame käsu firmade andmete muutmiseks:

update firmad set hinnakiriid = 1

Kuidas panna kõikidele firmadele kliendi kontoks 122, hankija kontoks 2311?

Algandmetega.zip varukoopia alusel!

Käivitame järgmised käsud, et saada teada, millised on kontode 122 ja 2311 ID-d:

select * from kontod where kood = ’122′
select * from kontod where kood = ’2311′

Saame vastusteks vastavalt 30 ja 33
Seejärel käivitame SQL käsu:

update firmad set kliendikontoid = 30, hankijakontoid = 33

Kuidas lisada kõikidele kaupadele ostukonto 162, müügikonto 3110?

Algandmetega.zip näitel!

Alguses käivitame käsu, et leida ostukonto ID

select * from kontod where kood = '162'

tulemuseks saame 100

seejärel leiame müügikonto ID:

select * from kontod where kood = '3110'

tulemuseks saame 65

Seejärel käivitame käsu kaupade andmete muutmiseks:

update kaubad set ostukontoid = 100, kontoid = 65