Näitude kombineerimine

Nipp! Näite võib kombineerida:

Näiteks, korterites on kaks veenäidu mõõtjat. Arvel tuleks näidata eraldi vee kogust (st. kõik mõõtjad kokku). Selleks tuleb luua uus kaup “Vesi ja kanalisatsioon”, kus komponendide lehel määratakse ära kaks veenäidu mõõtjat.

kaup_komponendid

Nüüd, kui lisada arvele kaup “Vesi ja kanalisatsioon” ja panna koguse valemiks “NÄIT”, siis programm ise võtab kõikide komponentide näidud ja liidab need kokku.