Keri sisuni

Müük kaupade viisi

Lisamoodul Müük kaupade viisi sisaldab järgmisi aruandeid:

  • Müük kaupade viisi
  • Müük kaupade viisi(koond)
  • Müük firmade viisi
  • Müük firmade viisi(koond)

Müügid kaupade viisi

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel on võimalik määrata kindel kaup, mille kohta müüke näidatakse. Kui kaupa ei valita, tuuakse aruandesse kõik kaubad.

Aruandevorm

Aruanne genereeritakse müügiarvete põhjal, kuhu tuuakse kaupade viisi: firma kood, firma nimi, arve nr, kuupäev, müüdud kogus, hind, summa km-ta, km ja summa km-ga. Aruandes summeeritakse müüdud kogused, summa km-ta, km ja summa km-ga iga kauba kohta eraldi ja ka kõikide kaupade kohta kokku.

Aruande näidis

Müügid kaupade viisi(koond)

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel on võimalik määrata kindel kaup, mille kohta müüke näidatakse. Kui kaupa ei valita, tuuakse aruandesse kõik kaubad.

Aruandevorm

Aruanne genereeritakse müügiarvete põhjal, kuhu tuuakse kaupade viisi: firma nimi, müüdud kogus, kauba keskmine hind, summa km-ta, km ja summa km-ga. Aruandes summeeritakse kogused, summa km-ta, km ja summa km-ga iga kauba kohta eraldi ja ka kõikide kaupade kohta kokku.

Koondaruande näidis

Müügid firmade viisi

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel võimalik valida ka konkreetne firma, kellele tehtud müüke aruandes kuvatakse. Kui firmat ei valita, näidatakse kõikidele firmadele tehtud müüke.

Müük firmade viisi - vorm

Aruanne genereeritakse müügiarvete põhjal, kuhu tuuakse firmade viisi: arve nr, kuupäev, kauba kood, nimetus, müüdud kogus, hind, summa km-ta, km ja summa km-ga. Aruandes summeeritakse müüdud kogused, summa km-ta, km ja summa km-ga iga firma kohta eraldi ja ka kõikide firmade kohta kokku.

Müük firmade viisi näidis

Müügid firmade viisi(koond)

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel on võimalik valida ka konkreetne firma, kellele tehtud müüke aruandes näidatakse. Kui firmat ei valita, näidatakse kõiki firmasid.

Müük firmade viisi - vorm

Aruanne genereeritakse müügiarvete põhjal. Aruandesse tuuakse firmade viisi: kauba nimetus, kogus, summa km-ta, km ja summa km-ga. Aruandes summeeritakse kogused, summa km-ta, km ja summa km-ga iga firma kohta eraldi ja ka kõikide firmade kohta kokku.

Müük firmade viisi - koond - näidis